Tag: sungai

  • Sungai Barito

    Sungai Barito atau sungai Dusun (atau disebut juga sungai Banjar Besar (groote rivier Bandjer) atau Sungai Banjarmasin pada bagian hilirnya) adalah wilayah di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito. Nama…